PPC кампания в Google Adwords за Варнапак

epj74umyd0szwh8v3j40qlgt0fubi67x92ycfpkhvblu9386yk.jpg

За клиента

"Варнапак" ЕООД е специализирана в производството на хартиени торбии други продукти от хартия.

Цел на проекта

С цел повишаване на поръчките посредством уеб сайта си, екипът на Варнапак се обърна към нас за създаване на PPC реклама.

Стратегия за изпълнение

С оглед на типа предлагани продукти и начина на търсенето им, изградихме рекламна кампания в платформата за PPC реклама - Google AdWords. При създаване на рекламните групи, ключови думи и реклами се съобразихме както с желанието на клиента да се фокусираме основно върху една продуктова група, така и с предоставения рекламен бюджет.

Резултат

Проектът все още се осъществява, като всеки месец се генерират релевантни кликове към уеб сайта и се правят необходими корекции по рекламната стратегия и бюджет.

Свържете се с нас!