Изграждане и управление на онлайн репутацията (ORM) за Biz2Bizzi

qoz4m2oql4m2fc7w5dbcanrdulq2v07r5ndfbdj451f0cgpkfv.jpg

Накратко за клиента

Biz2Bizi форуми – този тип форуми представляват събития, с първоначална лекционна част от лектор предприемач придружена с дискусионен панел, след което се предоставя възможност на специално подбрани млади предприемачи да представят проектите си пред лектора и аудиторията. В заключителната част се предоставя възможност на публиката да се включи в решаването на казус зададен от лектора. 

Цел на проекта

Форумът се организира от Webest.eu и във връзка с неговото провеждане ние стартирахме изграждането и управлението на онлайн репутацията на бранда Biz2Bizzi. 

Стратегия за изпълнение

С цел да изградим качествено имиджово присъствие на инвестиционно-предприемаческия форум, ние от Webest.eu планирахме и реализирахме следната ORM стратегия: създадохме играта „Бизнес шанс“, която предостави на участниците възможността да спечелят три атрактивни награди, като по този начин гарантирахме потребителският интерес. За популяризирането на кампанията и утвърждаване на бранда Biz2Bizzi изпозлвахме следните похвати за онлайн маркетинг: платен онлайн маркетинг - плати-при-клик; oптимизация за търсещи машини ( SEO) ; линк билдинг; e-mail маркетинг; видео маркетинг; SoLoMo маркетингова стратегия.

38oxtzmgwzm9dqep6cg4itqg6i6r3i5krl6fj0yby0ksy0j4kg.jpg

Резултат

Първоначално изградените основи на онлайн репутацията на инвестиционно-предприемаческия форум Biz2Bizzi дават своите резултати вече десет поредни издания на престижния форум.

Свържете се с нас!