Уеб дизайн и изработка на презентационен бизнес уеб сайт за Get a Mall

1e84zpmp4ucaocdtm8musd47a50guzkbn54diin5nb6zt9yj0y.jpg

Накратко за клиента

Get A Mall е платфма за електронна търговия във Facebook, която може да бъде интегрирана във всяка Facebook страница. Get A Mall е уникален по рода си електронен магазин, който е лесен за ползване както от търговеца, така и от потребителите. 

Цел на проекта

Специалистите от Get A Mall се обърнаха към Webest.eu за съдаването на презентационен бизнес уеб сайт, който да запознава потребителите с дейността на фирмата.

Стратегия за изпълнение

Ние от Webest.eu приветстваме иновациите и с удоволствие се заехме с реализацията на проекта. Изграждането на презентационен бизнес сайт за изцяло нов продукт не е лека задача, затова ние решихме да ориентираме бизнес сайта за нуждите на един потребител и да се опитаме да представим идеята по един разбираем и едновременно с това привличащ вниманието начин. За тази цел създадохме презентацонен бизнес сайт със силно визуално съдържание, в който информацията е разпределена по начин, който първо въвежда потребителя в концепцията на услугата Get A Mall и представя възможностите, които тя открива пред бизнеса му, а след това на вниманието му се представят и различните варианти на услугата под формата на удобни секции в бизнес сайта.

on3ge48i2j9exrzuhb4qr21zw2mvfzebg8r642050k2q41visv.jpg

Резултат

След като успешно реализирахме проекта, възложен ни от Get A Mall, фирмата разполагаше с един удобен за ползване от потребителя и привлекателен презентационен бизнес сайт, който да информира по достъпен и разбираем начин потребителя за услугата и за възможностите, които тя отваря пред бизнеса му. Технологиите, които използвахме в процеса на работа са:  HTML, CSS, Java Script, WordPress.

Свържете се с нас!