Pазработване на стратегия за маркетинг в социалните мрежи; управление на профили в социалните канали за International Hotel & Casino

8x4h7hj9ceqzi6bf2h8fqripe0zne20t16skxgbekyl8a701vw.jpg

Накратко за клиента

"Интернационал" присъства на пазара на туристически услуги и прилага успешно концепцията за казино – хотел като един цялостен продукт, повече от 8 години. Компанията следи пазарните промени и успешно се адаптира към тях като развива своя продукт и корпоративно портфолио по примера на световно утвърдени дестинации.  

Цел на проекта

Във вързка  с откриването на единствения по рода си комплекс с обновена хотелска част  през 2013, от International Hotel & Casino се свързаха с Webest.eu и ни възложиха управление на профилите в социалните мрежи и създаване на стратегия за социалните мрежи на хотела.

Стратегия за изпълнение

Възложеният проект ни амбицира да се справим перфектно с поставената задача и да съчетаем реновирането на хотела, заедно с реновиране и на присъствието в социалните мрежи на International Hotel & Casino. Чрез създаване и реализиране на стратегия за маркетинг в социалните мрежи, разчитаща на качествено съдържание и правилно таргетирана целева аудитория, ние от Webest.eu успяхме да увеличим броя на феновете на International Hotel & Casino в социалните мрежи и да подпомогнем реализирането на повече продажби на пакети за нощувки.

oic1gg19n26yv6x5qng6yy0r1b04w187wbzdickl0042jovurt.jpg

Резултат

След планирането и реализирането на стратегията за маркетинг в социалните мрежи на International Hotel & Casino, хотелът-казино отчете ръст на последоватеите в социалните мрежи и повишение на реализираните нощувки, резервирани от потребителите, които са имали интеракция с Facebook страницата на International Hotel & Casino.

Свържете се с нас!